15:30 - 16:30
15
Geo-informatie: ligging, ligging en nog eens ligging

Digitalisering

Ligging, ligging en nog eens ligging… Elke vastgoedprofessional kent het belang van de 3 L’s ondertussen wel. Vandaag kan je een beroep doen op heel wat betrouwbare, nauwkeurige en up-to-date objectieve geo-informatie. We werpen een blik op de laatste innovaties op dit vlak vanuit de vastgoedsector, de overheid en de private sector. Binnen CIB Vlaanderen lopen een aantal initiatieven om geo-informatie op een efficiënte manier te kunnen opvragen en verwerken in het compromis. Naast Geopunt ondersteunt de Vlaamse overheid andere diensten die nuttige vastgoedinformatie bevatten zoals de woningpas, omgevingsvergunning, … En ook vanuit de private sector worden allerlei producten en diensten ontwikkeld, zoals 3D-modellen en warmtebeelden. Na deze break-out sessie kan je de locatie van een onroerend goed nog beter bepalen.