CEO
Vansteelandt

Tom Vansteelandt studeerde af als bouwkundig ingenieur aan Hogeschool Gent. Hij volgde later nog de managementopleiding KMO Excellence aan Vlerick Business School. In 1994 richtte hij samen met zijn broer Bert die landmeter-expert is, het landmeetbedrijf Vansteelandt op. Het bedrijf is binnen Vlaanderen uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers voor data-inwinning en GIS (geografisch informatiesysteem)-aanmaak. Met Plan3D beschikt Vansteelandt momenteel over een innovatief product waarbij met eigen vliegtuigen de werkelijke terreinsituatie in beeld kan worden gebracht.

15:30 - 16:30
Break-out sessie

15
Geo-informatie: ligging, ligging en nog eens ligging

Digitalisering

Ligging, ligging en nog eens ligging… Elke vastgoedprofessional kent het belang van de 3 L’s ondertussen wel. Vandaag kan je een beroep doen op heel wat betrouwbare, nauwkeurige en up-to-date objectieve geo-informatie. We werpen een blik op de laatste innovaties op dit vlak vanuit de vastgoedsector, de overheid en de private sector. Binnen CIB Vlaanderen lopen een aantal initiatieven om geo-informatie op een efficiënte manier te kunnen opvragen en verwerken in het compromis. Naast Geopunt ondersteunt de Vlaamse overheid andere diensten die nuttige vastgoedinformatie bevatten zoals de woningpas, omgevingsvergunning, … En ook vanuit de private sector worden allerlei producten en diensten ontwikkeld, zoals 3D-modellen en warmtebeelden. Na deze break-out sessie kan je de locatie van een onroerend goed nog beter bepalen.