Projectmanager
Eurosense

Victoria Jadot studeerde af als handelsingenieur aan de Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB). Ze werkte een tijd bij Umicore (Shanghai, Brussel) als business development manager alvorens ze in 2018 aan de slag ging als projectmanager bij Eurosense. Eurosense staat aan de top op het gebied van inwinning en verwerking van geodata. Met eigen vliegtuigen, waarin verschillende sensoren worden geplaatst, worden accurate data ingewonnen die dan verwerkt worden tot 2D en 3D slimme oplossingen. Victoria is er verantwoordelijk voor de technisch-commerciële opvolging van projecten en voor business development en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor geodata.

15:30 - 16:30
Break-out sessie

15
Geo-informatie: ligging, ligging en nog eens ligging

Digitalisering

Ligging, ligging en nog eens ligging… Elke vastgoedprofessional kent het belang van de 3 L’s ondertussen wel. Vandaag kan je een beroep doen op heel wat betrouwbare, nauwkeurige en up-to-date objectieve geo-informatie. We werpen een blik op de laatste innovaties op dit vlak vanuit de vastgoedsector, de overheid en de private sector. Binnen CIB Vlaanderen lopen een aantal initiatieven om geo-informatie op een efficiënte manier te kunnen opvragen en verwerken in het compromis. Naast Geopunt ondersteunt de Vlaamse overheid andere diensten die nuttige vastgoedinformatie bevatten zoals de woningpas, omgevingsvergunning, … En ook vanuit de private sector worden allerlei producten en diensten ontwikkeld, zoals 3D-modellen en warmtebeelden. Na deze break-out sessie kan je de locatie van een onroerend goed nog beter bepalen.